Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

11. 12. - 17. 12. 2023

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
11. 12.
Pondelok
Pondelok po 2. adventnej nedeli
Chropov
17:00
Za poďakovanie
12. 12.
Utorok
Utorok po 2. adventnej nedeli
Chropov
07:00
+ rodičia Jozef a Elena, syn Jozef a dcéra Margita
13. 12.
Streda
Svätej Lucie, panny a mučenice
Chropov
17:00
+ starý otec František
14. 12.
štvrtok
Svätého Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Chropov
17:00
+ starý otec Ambroz
15. 12.
Piatok
Piatok po 2. adventnej nedeli
Chropov
17:00
+ starý otec Tomáš
16. 12.
Sobota
Sobota po 2. adventnej nedeli
Chropov
07:00
+ rodičia Jozef a Sabina
17. 12.
Nedeľa
3. adventná nedeľa
Koválovec
09:00
Za zdravie a pomoc Božiu
Chropov
10:30
Za farnosť

v

  Vianočná  sv. spoveď bude v našej  farnosti  v sobotu   16.decembra.

V  Koválovci :    od  10 – 11  hod.                  V  Chropove :   od   10 – 11.30  hod.