Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

18. 9. - 24. 9. 2023

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
18. 9.
Pondelok
Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
+ Silver Chocholáček
19. 9.
Utorok
Utorok 24. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
+ Jozef Puobiš
20. 9.
Streda
Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Chropov
18:00
+ Filip Kadlubiak
21. 9.
štvrtok
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
Chropov
18:00
Za zdravia a pomoc Božiu pre rodinu Grellovú
22. 9.
Piatok
Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
+ rodičia Alojz a Anna
23. 9.
Sobota
Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza
Chropov
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Puobišovú aKadlubiakovú
24. 9.
Nedeľa
25. nedeľa v Cezročnom období
Koválovec
09:00
Za + starých rodičov Švecových a Štepanovských
Chropov
10:30
Za farnosť