Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

2. 5. - 8. 5. 2022

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
2. 5.
Pondelok
Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Chropov
18:00
+ rodičia Jakubcoví a Loveckí a starí rodičia
3. 5.
Utorok
Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov
Chropov
07:00
Na úmysel ordinára
4. 5.
Streda
Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
18:00
+ Oldřich Neruda
5. 5.
štvrtok
Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
07:00
+ Peter
6. 5.
Piatok
Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
18:00
+ Eva
7. 5.
Sobota
Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
Chropov
10:30
Za našich birmovancov
8. 5.
Nedeľa
4. veľkonočná nedeľa
Koválovec
09:00
+ Ján Pukančík, 1. výročie smrti
Chropov
10:30
Za farnosť

 

V piatok doobeda navštívim chorých.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

V piatok po večernej sv. omši budeme spovedať birmovancov, birmovných rodičov a rodinu birmovancov.