Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

VII. Veľkonočná

23. 5. - 29. 5. 2022

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
23. 5.
Pondelok
Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
Chropov
18:00
+ rodičia Valentín a Anna Ivánkoví
24. 5.
Utorok
Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Chropov
07:00
+ sestrička Serafia
25. 5.
Streda
Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Chropov
07:00
+ rodičia František a Helena, synovia Jozef a Július a zať Dušan
26. 5.
štvrtok
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Nanebovstúpenie Pána
Koválovec
17:30
Za + rodičov Jozefínu a Vladimíra Bellayových
Chropov
19:00
Za farnosť
27. 5.
Piatok
Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Chropov
18:00
+ matka Mária
28. 5.
Sobota
Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Chropov
07:00
+ sestrička Kalixta
29. 5.
Nedeľa
7. veľkonočná nedeľa
Koválovec
09:00
+ rodičia Ján a Mária Bartaloví a starí rodičia z oboch strán
Chropov
10:30
Za farnosť

 

Nasledujúce tri dni pondelok, utorok, streda sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.