Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

27. 5. - 2. 6. 2024

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
27. 5.
Pondelok
Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
+ Anna a Štefan Bubniakoví
28. 5.
Utorok
Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
Za uzdravenie
29. 5.
Streda
Streda 8. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
+ Peter Pakos
30. 5.
štvrtok
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Koválovec
17:00
+ starí rodičia Alexander a Anastázia Mikuloví
Chropov
18:00
Za farnosť
31. 5.
Piatok
Piatok 8. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
+ matka Emília a dcéra Katarína
1. 6.
Sobota
Svätého Justína, mučeníka
Chropov
18:00
+ František Fianta
2. 6.
Nedeľa
9. nedeľa v Cezročnom období
Koválovec
09:00
+ Margira Bartalová
Chropov
10:30
Za farnosť