Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Zaujímavé články a novinky

Farské oznamy

4. 3. - 10. 3. 2024

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
4. 3.
Pondelok
Pondelok po 3. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
+ brat Jaroslav a stari rodičia Balážikoví
5. 3.
Utorok
Utorok po 3. pôstnej nedeli
Chropov
07:00
Na úmysel ordinára
6. 3.
Streda
Streda po 3. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
+ rodičia Gulišoví a Ortoví
7. 3.
štvrtok
Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
Poďakovanie za život pre Juraja
8. 3.
Piatok
Piatok po 3. pôstnej nedeli
Chropov
17:00
+ manžel Stanislav Jankovič
9. 3.
Sobota
Sobota po 3. pôstnej nedeli
Chropov
07:00
+ Jozef a Helena Farskí
10. 3.
Nedeľa
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Koválovec
09:00
+ rodičia Mária a Kamil Sopúškoví a starí rodičia
Chropov
10:30
Za farnosť

 Na stretnuti s Vami sa teší   Pán  Ježiš a Váš duchovný otec.