Víta Vás farnosť Chropov

Kostoly v našej Farnosti

Farské oznamy

27. 3. - 2. 4. 2023

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
27. 3.
Pondelok
Pondelok po 5. pôstnej nedeli
Chropov
07:00
Na úmysel ordinára
28. 3.
Utorok
Utorok po 5. pôstnej nedeli
Chropov
18:00
Poďakovanie nebeskému Otcovi za dožitých 80 rokov pre Máriu
29. 3.
Streda
Streda po 5. pôstnej nedeli
Chropov
18:00
+ Mária Remešicová
30. 3.
štvrtok
Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
Chropov
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
31. 3.
Piatok
Piatok po 5. pôstnej nedeli
Chropov
18:00
+ manžel a otec Anton Jakubec
1. 4.
Sobota
Sobota po 5. pôstnej nedeli
Chropov
07:00
+ Helena Farská
2. 4.
Nedeľa
Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána
Koválovec
09:00
Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 40 rokov života a prosba k Panne Márii za zdravie
Chropov
10:30
Za farnosť

V sobotu 1. apríla bude v našej farnosti spoločná Veľkonočná svätá spoveď.

V Koválovci od 10:00-11:00 hod.

V Chropove od 10:00-11:30 hod.

Všetkých ľudí, ktorí sa cítia a aj sú veriaci srdečne pozývame.