Kostol sv. Martina

Lokalita

obec Koválovec, okres Skalica, Trnavský kraj

História a stavebný vývoj

Najvýznamnejšou pamiatkou a dominantou obce je kostol sv. Martina. Bol postavený v roku 1821. Tvorí ho empírová stavba takmer štvorcového pôdorysu, krytá prusskými klenbami. Pri presbitériu sú dva postranné priestory - zákristia a kruchta, ktoré z vonkajšej strany tvoria spolu so svätyňou jednotný múr. Podobne na západnej strane chór má po stranách točené schodišťa, z ktorých jedno vedie na zvonicu.V strede priečelia je obdĺžnikový vstupný portál s rímsou v supraporte. Nad portálom je letopočet 1821, datujúci stavbu kostola a dodnes zachované erby Jána Vietorisa a jeho manželky Barbary Čechovej, ktorí dali kostol postaviť. Priečelie je zakončené tympanónom, z ktorého vyrastá vežička.

Hlavný oltár je klasicistický, na menze tabernákulum s obrazom sv. Martina, biskupa, z roku 1819 od Františka Schöna. Je to až druhý obraz. Prvý sa Vietorisovi nepáčil, pretože kôň nebol vzopretý v behu a tak nariadil namaľovať druhý. Bočný oltár sv. Jána Nepomúckeho je klasicistický, zo začiatku 19. storočia, s sluiseznou ornamentikou, uprostred je obraz svätca. Obraz sv. Jána Krstiteľa je z roku 1862 a daroval ho Ján Morávek ( Vietorisov nemanželský syn z dvojičiek ). Rám naň robil Procházka, ktorý pochádzal z Moravy. Býval v Koválovci a hovorili im Stoláré. Robil i lavice. Socha zmŕtvychvstania je z 19. storočia. Zlatá monštrancia je klasicistická zo začiatku 19. storočia.

V decembri 2008 sa do kostola vlámal neznámy páchateľ a odcudzil 6 obrazov z krížovej cesty, obraz Božského srdca, dva strieborné pozlátené kalichy, oba boli po renovácii. Cibórium bolo vykladané fialovými polodrahokamami a malo historickú cenu.

Zdroj

https://kovalovec.estranky.sk