5. 6. - 11. 6. 2023

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
5. 6.
Pondelok
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
Chropov
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Mateja s rodinou
6. 6.
Utorok
Utorok 9. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
Na úmysel ordinára
7. 6.
Streda
Streda 9. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
+ Antónia
8. 6.
štvrtok
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Koválovec
17:00
+ krstní rodičia Michalačoví
Chropov
18:30
Za farnosť
9. 6.
Piatok
Piatok 9. týždňa v Cezročnom období
Chropov
18:00
Za požehnanie a zdravie pre rodinu Barilovú
10. 6.
Sobota
Sobota 9. týždňa v Cezročnom období
Chropov
07:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Karola s rodinou
11. 6.
Nedeľa
10. nedeľa v Cezročnom období
Koválovec
09:00
Poďakovanie za dožitých 83 rokov života
Chropov
10:30
Za farnosť

Na stretnutie s Vami sa teší Pán Ježiš a Váš duchovný otec.