II. cezročná


10. 1. - 16. 1. 2022

Deň
Liturgický kalendár
Miesto
Čas
Úmysel
10. 1.
Pondelok
Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
+ rodičia Chocholáčkoví, brat a sestra
11. 1.
Utorok
Utorok 1. týždňa v Cezročnom období
Chropov
08:00
+ Ján a Mária Kubaský
12. 1.
Streda
Streda 1. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
+ rodičia Čulenoví a brat Štefan
13. 1.
štvrtok
Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
+ rodičia Polesňákoví a starí rodičia z oboch strán
14. 1.
Piatok
Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
Chropov
17:00
+ Florentína Mikulová
15. 1.
Sobota
Sobota 1. týždňa v Cezročnom období
Chropov
08:00
+ Ferdinand Mikula
16. 1.
Nedeľa
2. nedeľa v Cezročnom období
Chropov
07:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Danielu s rodinou
10:30
Za farnosť
Koválovec
09:00
+ starí rodičia Trnkoví a Šebestoví