Záchrana nášho kostola

 

Drahí farníci a všetci ľudia dobrej vôle!

 

Chcem Vás poprosiť o pomoc a záchranu nášho kostola. S naším kostolom sa dlhodobo nič nerobilo, myslím tým opravy. Viem, že sa všetko odrazu nedá. Vlani sa spravila elektrifikácia zvonov, na ktorú ste mnohí z vás prispeli. Viem, že doba nie je najľahšia a my sme v podstate maličká obec. Náš kostol by veľmi potreboval nové pokrytie – strechu, lebo nám do neho zateká a spôsobuje to tiež praskliny. Čím ďalej, tým viac to bude chátrať, ak niečo s tým nespravíme. V rámci vašich možností, ak by ste mohli prispejte na tento projekt, prosím Vás a na náš farský účet môžete posielať vaše peňažné príspevky, ako vám to bude vaša situácia dovoľovať.

 

S úctou a láskou prosí a zároveň aj ďakuje váš duchovný správca Karol Pôbiš.