Príhovor farníkom a birmovancom

Drahí farníci,

  Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril takouto formou prostredníctvom našej farskej stránky a poprial Vám všetkým hlavne veľa zdravia a Božieho požehnania. Nevieme dokedy táto situácia potrvá, lebo zatiaľ nie je možné slúžiť sväté omše za plnej účasti Božieho ľudu. Keďže sväté omše nie sú od pred Vianoc a ani zvonček v nedeľu nie je, chcel by som Vás poprosiť o vaše milodary formou farského účtu (SK6009000000005121954137), ktorý máme v Slovenskej sporiteľni. Každý mesiac nám totiž sťahujú z účtu na chod dvoch kostolov a fary, a tak peniažky z účtu len ubúdajú a nič nepribúda. Takto to majú v tejto situácii aj mnohé iné farnosti. Už vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu, chápavosť a štedrosť.

   S prianím všetkého najlepšieho a skresťanským pozdravom ,,Pochválený buď Ježiš Kristus!

Váš duchovný otec Karol Pôbiš.

 

   Zvlášť pozdravujem všetkých našich chlapcov a dievčatá, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania a prosím ich, aby sa priebežne učili všetko to, čo sme doteraz prebrali a nenechávali si to na dobu budúcu.

Ďakujem a všetkých tiež pozdravujem.