MODLITBA ZA SVET


Kňaz poslal túto modlitbu a prosí, aby sme sa modlili túto modlitbu a vytrvale sme ju opakovali:


*    Najsvätejšia Trojica, Všemohúci Bože, Krv Kristova, znič diabla, ochrom a zneškodni pasce tých, ktorí manipulujú s celým svetom.*
 
*    Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, pošliap diabla, ochrom a odstráň pasce tých, ktorí manipulujú s celým svetom.*
 
*    Svätý Michal Archanjel, spútaj diabla, ochrom a zneškodni pasce tých, ktorí manipulujú s celým svetom.*
Amen!
 
Pomodlime sa a pošlime túto modlitbu ďalším ľuďom, aby sa ju za veľmi krátky čas modlilo čo najviac ľudí.
 
*    Musíme sa oprieť o Boha, pamätajme, že modlitba má veľkú hodnotu a silu.*
Boh žehnaj celému svetu! +++